top of page

Процедурата за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов" през 2017 г. е отворена


Процедурата за кандидатстване за стипендията през 2017 г. е вече отворена и кандидатите могат да изпратят своите документи в електронна форма на имейл stipendia.boris.kamilarov@gmail.com. За повече информация относно необходимите документи посетете секция "Kандидатстване" на нашата уеб страница stipendia.boriskamilarov.eu. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2017 г.

Публикации
Архив
bottom of page