top of page

Срокът за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов" е удължен до 8 октомври 2017 г.

Срокът за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов" е удължен до 8 октомври 2017 г. Кандидатите могат да изпратят своите документи в електронна форма на stipendia.boris.kamilarov@gmail.com. За повече информация относно необходимите документи посетете секция Кандидатстване на нашата страница stipendia.boriskamilarov.eu.
Публикации
Архив
bottom of page