top of page

Изтече крайният срок за кандидатстване за тазгодишната кампания


Изтече крайният срок за кандидатстване за Стипендия "Борис Камиларов" за 2017 г. Екипът ще разгледа подадените документи и ще покани най-добрите кандидати на събеседване, след което ще определи тазгодишните стипендианти.

Публикации
Архив
bottom of page