top of page

Запознайте се със Стипендия "Борис Камиларов"

Знаете ли какво всъщност е Стипендия "Борис Камиларов"? Стипендията е идея на съученици от Немската гимназия в София, завършили своето висше образование в Германия и Австрия. Стипендията се състои от еднократна финансова помощ в размер от минимум 500 евро и менторска подкрепа за кандидатстване към немски и други фондации, с цел финансиране на последващите етапи от академичното образование. Тя е насочена към бъдещи или настоящи студенти в Германия до 3. семестър от началото на обучението (бакалавър, магистратура или друга от университетските програми). Кандидатите трябва да демонстрират отличен успех, социална активност и ангажираност относно актуалните събития в България. Крайният срок за кандидатстване през тазгодишната кампания е 7 октомври 2018 г.

Публикации
Архив
bottom of page