top of page

КАНДИДАТСТВАНЕ

През 2021 г. стипендията се състои в еднократна финансова помощ в размер от минимум 500 евро и менторска подкрепа за кандидатстване към немски и други фондации, с цел финансиране на последващите етапи от академичното образование.

Кандидатите за стипендията трябва да отговарят на следните условия: 

  • студент до трети семестър от следването в немско висше учебно заведение (бакалавър или друга еквивалентна програма), включително току-що приети студенти, на които им предстои да започнат следването си през есента на 2021 г.,  ​

  • с отлични успехи в рамките на средното образование и/или следването,​

  • с доказана социална ангажираност и отношение към актуалните събития в България.


За да кандидатствате, е нужно да попълните формуляра по-долу на тази страница, като прикачите в един единствен обединен документ в PDF-формат следните документи:

  • таблична автобиография на български език (форматът Европас/Europass не се приема);

  • мотивационно писмо на български език;

  • сканирана диплома за завършено средно образование (няма нужда да бъде превеждана или легализирана);

  • актуално удостоверение за записване или прием в немски университет (напр. „Immatrikulationsbescheinigung“, "Studentenausweis" или "Zulassungsbescheid";

  • сканирана извадка от оценките при настоящи студенти (напр. "Leistungsübersicht");

  • удостоверение за доходи на родителите или настойниците - сканирано копие на актуален документ за годишни доходи от Национална агенция за приходите (НАП) (няма нужда да бъде преведено или легализирано);

  • други (напр. препоръки, дипломи, свидетелства от допълнителни курсове и т.н.). 

Крайният срок за кандидатстване е 10 октомври 2021 г.

Важно! Документи, които не са в PDF-формат няма да бъдат разглеждани. 

 

След като се запознае с документите, екипът на Стипендия "Борис Камиларов" ще проведе събеседвания с избраните кандидати. Събеседванията ще се проведат на 4-5 или 11-12 декември 2021 г. в град Берлин, Германия, или онлайн, като крайната дата ще бъде потвърдена на по-късен етап. Екипът на Стипендия "Борис Камиларов" си запазва правото на промени в плана или начина на провеждане въз основа на епидемичната ситуация в Европа през 2021 г. или други непредвидени обстоятелства. 

Можете да изтеглите и нашата брошура за 2021 г.

Желаем успех на всички кандидати!

Формуляр за кандидатстване

Прикачи документ (PDF)

Прочетох и се съгласявам с политиката за поверителност.

* При успешно попълване на формуляра, ще бъдете отведени до страница с потвърждение. 

Формуляр за кандидатстване

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page