top of page

Стипендия "Борис Камиларов" отново дари таблети в помощ на ученици


Пандемията продължава, но продължава и нашата ангажираност към образованието на децата в неравностойно положение. В началото на юни екипът на Стипендия "Борис Камиларов" отново закупи таблети в помощ на ученици и ги дари на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед). Деветте таблета бяха предоставени за ползване на деца, които не могат да участват пълноценно в дистанционното обучение поради липса на техника. След края на учебната година и при отпадане на нуждата от дистанционно обучение, устройствата ще бъдат използвани за обучение на още деца от другите програми на фондацията. Благодарим на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) за неуморния труд в подкрепа на нуждаещите се!


📌 Стипендия "Борис Камиларов" е изцяло доброволно начинание, реализирано напълно самостоятелно от нашия малък екип. Ако желаете да ни подкрепите за бъдещи инициативи, можете да го направите с дарение по избран от Вас начин на този линк:

Публикации
Архив
bottom of page